Ansökan om inackorderingstillägg

LÄS MER

Här kan du ansöka om inackorderingstillägg för gymnasieelev som studerar på annan ort och är inackorderad på orten.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa