Projektansökan Delregionala Utvecklingsmedel

LÄS MER

Stöd till utvecklingsprojekt är ett av Skaraborgs Kommunalförbunds sätt att stimulera hållbar samhällsutveckling i delregionen och skapa genomförandekraft för vår Delregionala Utvecklingsstrategi 2030 och Skaraborgs Kulturplan 2030.

De medel som Skaraborgs Kommunalförbund kan fördela består av:
- regionala medel som följer den överenskommelse Skaraborgs Kommunalförbund har med Västra Götalandsregionen i flernivåsamverkan kring regional utveckling.

Kommunala medel som våra medlemskommuner bidrar med för att skapa hållbarsamhällsutveckling tillsammans i våra 15 kommuner.

Ansökan består av 3 delar:

  1. Lämna uppgifter om din organisation och definiera inom vilket område ditt projekt ska bidra antingen i den Delregionala Utvecklingsstrategin eller Kulturplanen.
  2. Beskriv ditt projekts bakgrund, mål, syfte, organisation och effekt.
  3. Sammanställ allt underlag till ansökan: budget, kostnader och finansiärer.
  4. Signera och skicka in

Alla steg gör du i denna e-tjänst. Du kan när som helst spara din ansökan och återkomma till den. Vid signeringen behöver det vara firmatecknare som skriver under. Är du inte det, får du signera samt skicka den vidare till den firmatecknare i din organisation. Allt sker inom denna e-tjänst.

VÄLJ OMRÅDE

Här vill vi ha hjälptext som definierar vad för styrdokument som hör till vilket område.

Kultur- för projektansökningar inom kultur ska de vara förankrade i Skaraborgs Kulturplan 2030

Tillväxt/miljö - för projektansökningar inom tillväxt/miljö ska de vara förankrade i den delregionala utvecklingsstrategi 2030.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa