Lägesrapport och rekvirering

LÄS MER

Denna e-tjänst används för projektstöd till delregionala utvecklingsprojekt inom ramen för Delregional Utvecklingsstrategi Skaraborg 2030 och Skaraborgs Kulturplan 2030. Använd denna ejtänst när ni lägesrapporterar under genomförandet av projekt eller slutrapporterar för projekt som beviljats projektstöd hos Direktionen för Skaraborgs Kommunalförbund.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa