Rapportering till hemkommun

LÄS MER

Här rapporterar du avbrott för elev från gymnasiestudier.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa